Správa o činnosti SK Červené vrchy za rok 2017

Uskutočňovali sme ďalšie prieskumy v lokalitách v okolí dediny Malužiná: Modrá jaskyňa, Občasná vyvieračka pod Malužinou, Myšia jaskyňa, sonda pod jaskyňou Drevorubača.

V letnom a jesennom období sme skúmali v lokalitách pod Kriváňom v chotároch obci Hybe, Východná a Važec.

Na ľavej strane doliny riečky Hybica sme objavili v hĺbke 6 m nový podzemný tok s názvom Drnajka (starý názov obyvateľov obce Východná – Drnci-Drnajci) . V sonde č.3 (Dr. Koreň tento ponor nazval ponor v Koniarke) sme presmerovali vodu a následne sme dosiahli hĺbku asi 9 m. Pekné erodované steny a žuliaky aj cez 100 kg. Niekoľko akcií sme venovali aj v  ponorovom závrte č.2 (skúmaný hlavne v roku 2016), tento leží asi 400-500 m ďalej od ponoru č.3 a asi 100 m nižšie od ponoru č.1 smerom k Vysokým Tatrám. Ponor sa vyznačuje prievanom a v jarnom období aj s ľadovou zátkou na dne (sonda v zime nasáva, čo znamená, že vápence sa tiahnu ešte vyššie, zrejme až pod úpätie samotného Kriváňa, pritom ide o ponor). Ešte v máji bolo na dne sondy 2-3 m3 ľadu a všade okolo už bola zelená tráva (pred ďalším výskumom sme ľad museli rozbiť a to má sonda hĺbku len 4-5 m). Sondu č.2 sme začali skúmať priamo na ponore a v hĺbke cca 4-5 m pod množstvom žulových okruhliakov sme narazili na vápencovú stenu, ktorá nám ukázala, že skúmať sondu máme nanovo o 4-5 m ďalej. Takéto ľadové situácie poznáme v Červených vrchoch, Medvedia jaskyňa, Studnia v Kazalnicy . Hoci sú to horné vchody, prievanovo sú to ale spodné vchody. Poznáme aj oveľa, oveľa väčšie ľadové zátky, napr. v Slovačke jame na Karadžici v Macedónsku , kde tomuto stavu ešte pomáhajú masy snehu padnuté z vchodu do jaskyne. Ide o aktívne nasávanie studeného vzduchu v zime do jaskyne, kde sa vo vstupných priestoroch vytvára ľadová výplň a naopak v lete vzduch o teplote cca 2-5 stupňov (teplota závisí od nadm. výšky jaskynného systému) prúdi smerom von a udržiava tento ľad pri „živote“ do neskorých jarných či letných mesiacov.

Koncom roka sme začali so skúmaním na tzv. studenom prievane v Modrej jaskyni, kde sme postúpili asi 8-9 m. V Myšej jaskyni (leží asi 70 m nižšie od Modrej jaskyne) sme objavili cca 50 m. Je to ďalšia ponorová jaskyňa potoka Bocianka na tejto strane doliny.

Silvestrovský prieskum bol v Pivničnej jaskyni so Silvestrom v Malužinej. Silvester tu, tu, tuMalužinská jaskyňa, silvestrovská kapustnica, na námestí, Malužinský netopier.

V jeseni sme spolupracovali so Slovenskou televíziou pri výrobe reportáže o Modrej jaskyni uvedenej na STV1

Pokračovali sme v poznávaní krasu Balkánu, Bulharsko – sever a Bosna a Hercegovina –západ. Doposiaľ sme od roku 2015 (začiatok týchto poznávacích akcií) videli už cez 60 sprístupnených alebo ľahko dostupných jaskýň (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina). Nadviazali sme aj kontakt s jaskyniarmi z Banja Luky (Bosna a Hercegovina).

Na sklonku roka pokračoval prieskum v jaskyni Radavc v Kosove pod vedením S. Votoupala, kde otcom tohto prieskumu a zameriavania  je M. Sluka.

Veľmi sme držali palce chlapcom v Slovačke jame na Karadžici v Macedónsku.

Na prieskumoch sa zúčastňovali: G. Majerníčková, F. Majerníčková, S. Szunyogová, J. Szunyog, M. Šušel + Natália, D. Teplický, J. Teplický (Fiju), M. Piovarči, K. Kýška + Barbora, P. Imrich, M. Vrbičan, J. Orfanus, D. Medla, L. Štubňa, I. Majer, Ľ. Očkaik, P. Staník a J. Šmoll.

V Palúdzke 5. 2. 2018, J.Š.

 

 

 

PF 2018

PF 2018

Ukončenie letnej sezóny pod Kriváňom

Ukončenie letnej sezóny v roku 2017 v lokalitách pod Kriváňom - Vysoké Tatry

Počas posledného víkendu nás prišli pozrieť Kyškovci a Karol sa ponoril do sondy Drnajka. Nový sneh a hlavne posledné výdatne zrážky spôsobili, že podzemný tok Drnajka bol v sonde o 2 m vyšší.

Karol sa 2x ponoril a pripravil plán postupu ďalšieho potápania pre rok 2018, vznikla aj myšlienka opäť potápať v Občasnej vyvieračke v Červených vrchoch.

Kým v letných mesiacoch sme sondovali práve v sonde Drnajka a objavili podzemný tok, tak na jeseň sme začali s kopaním na ponorovom závrte, ktorý sme označili ako č. 3. Ten patrí do cca  1,5 km rozpätia v oblasti potoka Belianka, kde sa do podzemia ponárajú 4 vodné toky vo viacerých ponoroch. Jedná sa o mohutný ponorový závrt s priemerom cca 20m. Aby sme ,,odstavili vodu,, na vyššom mieste nad závrtom sme vybudovali betónovú hrádzu a zakopali asi 40m dlhú hadicu /priemer 10cm/, ktorou voda odteká ponad závrt a tečie dolinkou ďalej.

Počas posledných asi 8 jesenných akcii, sme v ponore č.3 dosiahli hĺbku takmer 10m. Pre ľahký zostup sme sondu zabezpečili hliníkovými rebríkmi . Sonda s  množstvom žuliakov a žulového piesku je pekne modelovaná a jej vonkajšiu časť musíme zatiaľ dreviť pred práve žulovými nánosmi /najväčší vytiahnutý žulový okruhliak mal cca 110-120 kg/.

Sondu sme zakryli doskami, prekryli celtou a zazimovali. Zima začína.

Na akciách sa zúčastňovali: D. a J. Teplicky, G. a T. Majerníčkové, S. a J. Szunogovci, M. Sušel, M. Piovarči, Zdenka, J.Orfanus, M.Vrbičan, J.Šmoll

Začína zimná sezóna, Malužina..

 

Spomienky na Brazíliu 1997

Ubehlo presne 20 rokov od jednej z najkrajších slovenských speleologických expedícií. Cieľom bola Brazília a jaskyne Toca da Boa Vista a Toca da Barriguda. Expedíciu dohodol Štefan Labuda za pomoci Brazílskeho jaskyniara Pedra. Celá výprava aj s cestou trvala takmer 7 týždňov, z toho asi 2,5 týždňa boli vyhradené na prieskum spomenutých jaskýň.  Boli sme nápomocní pri objave a následnom zameraní cca 11 km nových jaskynných priestorov. Úlohou tamojších expedícií je nie len samotné objavovanie, ale aj prepojenie obidvoch jaskýň. Pri prípadnom spojení by jaskynný systém dosiahol dĺžku min. 150 km.

Jaskyne ležia v štáte Bahia v divokej atlantickej džungli a teplota v podzemí je asi 33 stupňov. Jaskyne sa vyznačujú nádhernou výzdoboumohutnými chodbami a nekonečnými pochodmi pri presune jaskyňou, niekedy treba ísť na niektorý koniec aj 10-12 hodín. Následne sme navštívili Argentínu, vodopády Iquazú a Paraguaj . Ďalšie asi 3 týždne sme cestovali po nádherných zákutiach Brazílie.

účastníci: Š. Labuda, E. Kapucian, Z. Ágh, Š. Seman, J. Šmoll

Zoskenované diapozitívy od Š. Labudu a Š. Semana

 

Expedícia Jakupica 2012

Pekný film od Krzystofa Dudzinskeho,

https://youtu.be/XbzEqfPYz5g

 

Zaujímavé odkazy

- 25 rokov činnosti tu

- Demänovskí Tarzani tu

- Situácia Červen. vrchov tu

- Slovačka jama tu

- http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/

- Nová Kresanica tu

- Tichá jaskyňa /Piu/ tu

- Zadný Úplaz tu

- Vyšná Kresanica tu

- Demänovská medvedia jaskyňa tu

- jaskyňa pri Kamennej chate tu

- Nová jaskyňa pod Baštou tu

- Radavc tu

- Velika Klisura tu

- Studnia v Kazalnicy tu

- jaskyňa Zaver tu

- jaskyňa Shpanik tu

- Solunska jama tu

- Liptovská 1 tu

- CEKI 2- Liptovská 2

http://www.ljudmila.org/jkz/cehi2/Galerija/galerija.html

- Kosova 2002

https://www.youtube.com/watch?v=q_Izw5mQhms

"Great Canyon / Gryka e Madhe" - Biggest Cave in Balkan

Shpella Gryka e Madhe


- Občasná vyvieračka - Červené vrchy, jeseň 2014
https://www.facebook.com/mateusz.popek.92/posts/887457244618131

- Vrelo Matka - Macedónsko
https://www.youtube.com/watch?v=NF5FogdJ1Ic

- Stena Trollveggen - Norsko
http://www.sibir.sk/m.php?t=1&m=14&id=40031

http://www.piezografie.cz

 

Logo HZS www.hzs.sk
Logo SSS www.sss.sk
Logo TOPR www.topr.pl
Logo James www.james.sk

Logo Skialpinizmus www.skialpinizmus.sk
Logo Aragonit Speleo www.aragonit-speleo.org
Logo Meander www.meander.sk

 

Jaskinie Tatr

http://www.kktj.pl/jaskinie/jask-tatr.html

 

poľský speleologický materiál

http://www.speleoklub.cba.pl/k-kotarba.html

 

www.hory.sk

 

počítadlo.abz.cz