Situácia nad Bunou a Bunicou

Krasová oblasť nad vývermi Buna a Bunica, preložil a spracoval   J. Psotka

Nevesinjsko polje s plochou približne 170 km2, je druhé najväčšie krasové polje v Bosne a Hercegovine. Riečna sieť polja je skôr skromná a predstavujú ju občasné (efemérne) rieky, ktoré tečú len v obdobiach dažďa a topenia snehu. Najväčší prietok vody v polji má efemérna rieka Zalomka a jej prítoky Drežanjka a Zavidolka. Priemerná nadmorská výška polja je 870 m.n.m. a jeho najnižším miestom je ponor Biograd (800 m.n.m.). Tento ponor s maximálnou hltacou schopnosťou 110 m3/s je koncovým miestom rieky Zalomka. Rieka tečie priemerne 212 dní do roka, s priemerným prietokom 11,2 m3/s. Maximálny zaregistrovaný prietok je 440 m3/s. Maximálna zmeraná hĺbka povodňovej vody je 38,3 m. V lete jej tok úplne vysychá. Všetka voda zo zbernej oblasti Nevesinjskeho polja vyteká vo vyvieračkach Buna (2,95–380 m3/s) a Bunica (0,7–207 m3/s) neďaleko mesta Mostar, v nadmorskej výške 36 m.n.m. Vyvieračky a ich zberná oblasť sa síce nachádzajú v jednej krajine (Bosna a Hercegovina) ale vývery sú na území jednej politickej entity (Federácia Bosna a Hercegovina) a ich zberná oblasť (približne 90%) leží na území entity Republika Srpska, čo predstavuje cezhraničný krasový akvifér. Vyvieračka Bunica ja priamo spojená s ponorom Biograd, ktorý leží vo výške 800 m.n.m. a 20 km ďaleko. Je to jeden z najväčších známych ponorov v speleologii vôbec. Stopovacia skúška bola vykonaná pri vtoku 60 m3/s do ponoru, pričom stopovacia látka sa objavila vo vyvieračke Bunica za 16 h a 30 min. Teoretická rýchlosť prúdenia je okolo 34 cm/s. Ide tu o priame hydrologické prepojenie cez krasové kanály, zrejme najpriamejšie v celej Východnej Hercegovine. Podzemná voda prechádza vnútornú politickú hranicu v hĺbkach okolo 600–700 m. Hlboký piezometrický vrt v Nevesinjskom polji ukázal fluktuáciu hladiny podzemnej vody v oblasti polja medzi 280–315 m, čo je najvyššia hodnota zaznamenaná v krase vôbec! Podľa záznamov sú zmeny vo výdatnosti vyvieračiek veľmi rýchle a náhle, závislé od množstva zrážok. Ponor Biograd skúmali francúzski jaskyniari Michel Guis a Laurent Tarazona (http://www.plongeesout.com, Bosnie) v rokoch 2004, 2005 a 2007, pričom zamerali 1080 m chodieb a preskúmali dva sifóny, za nimi sú veľmi silné prievany. Dosiahli hĺbku asi 120 m. Vo vyvieračke Bunica dosiahli francúzski potápači dĺžku 160 a hĺbku 73 m. V oblasti ponoru Biograd by bolo dobré vykonať podrobný povrchový prieskum za účelom nájdenia možných vstupov do tohto systému, napr. priepastí, neaktívnych ponorov, prepadlísk atď. Bude treba poriadne preskúmať aj neďalekú Novakovu pećinu, ktorá predstavuje obrovský starý ponor, zrejme toho istého hydrologického systému.

 

Expedícia Bosna a Hercegovina , jeseň 2019

Koncom septembra 2019 /asi od 21.9/ organizujú slovenskí jaskyniari  prieskumnú výpravu do Bosny a Hercegoviny. Cieľom sú krasové oblasti nad výverom Buna tiahnúce sa až k hraniciam Čiernej Hory, ktoré predstavujú veľmi rozsiahlu krasovú oblasť. /cca 10 000 – 15 000 km2/

Okrem neuveriteľného množstva  krasových javov a ponorov je tu aj ponor Biograd, ktorý dokáže pohltiť až 110 m3 vody  za sekundu /foto v stave min. ponoru/ Ten sa nachádza asi 20 km od výveru Buna a ďalšimi vývermi. V oblasti sa nachádza aj tzv. Novákova jaskyňa /ďalší obrovský starý ponor, ktorý už poznáme a postupy sú ??/

Predpoklad je aj prieskum - návšteva Livno-Duman.

kontakt:    Jozef Psotka < JLIB_HTML_CLOAKING > ' JLIB_HTML_CLOAKING '

 

Bosna i Hercegovina, apriľ- máj 2019

Bosna i Hercegovina, južná až juhozápadná časť

viac na BALKÁN

najväčšie polje na svete https://en.m.wikipedia.org/wiki/Livanjsko_Polje

jeden v výverov do Livanjskeho polja DUMAN https://www.youtube.com/watch?v=YI1XtBRXU2E

 

 

Zaujímavé odkazy

Ocenenia:  tu tu tu tu tu tu tu tu tu

ale aj: tu tu, Demänovskí Tarzani tu
publikácia zrodil sa speleoalpinizmus tu

====================

- Troll Wall, Nórsko 1988
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu

- Velebit 1993 očami novinára

časť 1 časť 2 časť 3 časť 4 časť 5 časť 6 časť 7
- Brazília 1997, Toca da Boa Vista
- Fagaraš, Rumunsko 2000,  zimný prechod
tu tu tu tu tu tu tu tu
-Rumunsko 2000,
Tiesňava BICAZ - Rumunsko - cesta ,,Fisura artei 6b"
- Huayana Potosí 6 088 m,  Cordillera Real, Bolívia 2001
tu tu tu tu tu tu tu tu
- Pizzo Badile, Švajčiarsko 2001
- V severovýchodnej stene Pizzo Badile 3 308mnm
tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Zimný prechod pohorím Jakupica 2010
=====================

Objavené nové jaskyne

- Slovačka jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu
- http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Nová Kresanica, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Demän. medvedia jaskyňa, Demän. dolina tu tu tu
- jaskyňa pri Kamennej chate, Demän. dolina tu
- Nová jaskyňa pod Baštou, Demän. dolina tu
- Velika Klisura, Prokletije - Kosovo tu tu
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- jaskyňa Zaver, Prespanské jazero - Albánsko tu tu
- jaskyňa Shpanik, Albánske Alpy - Albánsko tu tu tu
- Solunska jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu
- Liptovská 1, Monte Canin - Slovinsko  tu
- CEKI 2- Liptovská 2, Monte - Canin, Slovinsko tu tu
http://www.ljudmila.org/jkz/cehi2/Galerija/galerija.html
- Štefanová č.2, Demän. dolina  tu
- Augustová jaskyňa, Mošnická dolina tu
- Modrá jaskyňa, Bocianská dolina  tu
- Žabia  studňa, Podtatranská oblasť  tu
=====================
- Zadný Úplaz, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu
- jaskyňa Ticha, Piu  tu
- Vyšná Kresanica, Červené vrchy tu tu tu tu
- jaskyňa Okno, Dem. dolina  tu
- jaskyňa pod  Úplazom, Vysoké Tatry  tu
- jaskyňa Javorinka tu
- Občasná vyvieračka, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Studnia v Kazalnicy, Červené vrchy - Poľsko  tu tu tu tu
- Jaskinia Zwolińskiego, Západné Tatry - Poľsko  tu
- Radavc, Hajla - Kosovo tu
- jaskyňa na Belianskom, Podtatranská oblasť tu tu
- jaskyňa Magdalenna, Alpy -Taliansko tu tu
- jaskyňa Toca Da Boa Vista, Bahia -Brazília tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- jaskyňa Barriguda, Bahia - Brazília  tu
- 25 rokov činnosti tu
- Veľké jaskyne červených vrchov  tu
- Situácia Červen. vrchov tu
- Expedícia Kosovo 2002
https://www.youtube.com/watch?v=q_Izw5mQhms
- Velika Klisura
"Great Canyon / Gryka e Madhe" - Biggest Cave in Balkan
- Kosovo 2008
Shpella Gryka e Madhe
- Občasná vyvieračka - Červené vrchy, jeseň 2014
https://www.youtube.com/watch?v=Yswqe7VTxj4&feature=youtu.be&list=UUynLRfLsQT01TySho79QaIw&fbclid=IwAR2X69qOuT606IxrweOmekOFL1sTvFtveFqMta75r14IS8DSFvmZDF-Pb2Q
- Vrelo Matka - Macedónsko
https://www.youtube.com/watch?v=NF5FogdJ1Ic
- Expedícia Jakupica 2012
https://youtu.be/XbzEqfPYz5g
- Ľadové jaskyne v Macedónsku tu
- Zimný prechod Jakupicou tu
Jaskinie Tatr
http://old.kktj.pl/jaskinie/jask-tatr.html
-Reportáž o Modrej jaskyni

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048/197344#shadowContent

----------------------------------------

Logo SSS www.sss.sk

Logo HZSwww.hzs.sk

Logo TOPR www.topr.pl
Logo James www.james.sk
http://www.speleo.cz
www.speleosaris.estranky.cz
www.caves.cz
poľský speleologický materiál
http://www.speleoklub.cba.pl/k-kotarba.html
počítadlo.abz.cz